Základní informace o projektu

„Do Evropy za zvýšením kvality odborné přípravy II“

Naší škole byl schválen projekt „Do Evropy za zvýšením kvality odborné přípravy  II“ (Erasmus+ KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání, projekt 2017‑1‑CZ01‑KA102‑035020). Projekt je určen studentům všech oborů střední školy a oboru potravinářská technologie vyšší odborné školy a bude realizován v době od 1. 7. 2017 do 31. 10. 2018.

Délka stáže je pro střední školu tři týdny, pro Vyšší odbornou školu čtyři týdny.

Z prostředků projektu je jeho účastníkům plně hrazena doprava (včetně dopravy místní), ubytování, strava i pojištění. Stážisté jsou ubytování v hostitelských rodinách, nebo v ubytovacích zařízeních. Účastník stáže získá Europass – Mobilita, který potvrzuje evropskou studijní stáž.

Cíle ProjektuCílem Projektu je zejména nabídnout studentům naší školy možnost dále zvýšit kvalitu své odborné přípravy absolvováním části odborné praxe formou zahraniční stáže. Oba státy, Spojené království a Portugalsko, v nichž budou stáže probíhat, patří do společného evropského prostoru, přesto samozřejmě existují rozdíly v pracovních podmínkách, životní úrovni, kultuře, zvyklostech i historickém vývoji. V průběhu stáže si student uvědomí, jak důležité je respektování zásad pro soužití v odlišném sociokulturním prostředí, ověří si schopnost aklimatizace v takovém prostředí, zvýší své jazykové dovednosti – to vše spolu se získanými odbornými znalostmi a dovednostmi následně zvýší jeho uplatnitelnost na trhu práce. Studenti budou během stáže plnit pracovní úkoly dle dohody se zaměstnavatelem a jejich splnění proběhne ověřením v podniku, kde stáž probíhá. Studenti předloží doklad o splnění těchto úkolů formou „Záznamu o průběhu zkoušky jednotky učení dle ECVET“ na základě tohoto dokumentu bude studentům pracovní stáž uznána.

Před zahájením odborné stáže

Účastníci stáže absolvují před odjezdem na stáž přípravu v budově školy v délce 12 hodin, během které budou informování o všech organizačních i odborných náležitostech týkajících se stáže, budou také seznámeni s kulturními, geografickými a místními specifiky místa stáže. Dále absolvují on‑line jazykový test (porovnáním s výsledky testu absolvovaného po ukončení stáže tak získají zpětnou vazbu o dopadu stáže na rozvoj svých jazykových dovedností), zároveň jim bude umožněn přístup do on-line jazykové přípravy, kde mají možnost zvýšit úroveň svých jazykových dovedností ve svém oboru. Pracovním jazykem bude ve všech případech angličtina.

V průběhu odborné stáže

V místě stáže bude účastníkům přidělena kontaktní osoba z některé naší partnerské organizace. Bude organizačně zajišťovat dodržování celého harmonogramu odborné stáže a bude k dispozici účastníkům stáže. Na pracovišti bude mít každý stážista mentora, který ho povede po stránce odborné. Dva týdny, v případě stáží střední školy to bude první a poslední týden, a jeden týden, v případě vyšší odborné školy – první týden, bude na stáži osobně přítomen jeden vyučující naší školy, po celou dobu stáže budou mít studenti také možnost kdykoli telefonicky kontaktovat koordinátorku projektu.

Po ukončení odborné stáže

Účastníci stáže se budou podílet na šíření svých zkušeností a výsledků stáže (např. prostřednictvím Zprávy o průběhu odborné stáže nebo besed se studenty). Absolvují také on‑line test jazykových dovedností. Účastníkům stáže bude vydán Europass – Mobilita, který potvrzuje evropskou studijní stáž.

Další informace

Mgr. Michaela Bennett – koordinátorka projektu bennett@podskalska.cz

Ing. Ludvika Jakešová – ZŘŠ pro VOŠ jakesova@podskalska.cz

Reklamy

„[…]Co se týče práce, tak tam jsem byla spokojená moc! Konverzovali se mnou, byli vděční za odvedenou práci a se vším mi ochotně pomáhali. Každý den jsme začali prací u
hospodářských zvířat, dále hlodavci, ptáci a terarijní zvířata. Občas nás pustili domů dříve,
nicméně jejich pracovní nasazení je opravdu vražedné! Hodina práce, půl hodina break :)[…]“

„[…]Získala jsem určitě spoustu pracovních zkušeností a i můj jazyk se upevnil.[…]“

„[…]Účast na stáži dalším studentům určitě doporučuji, ale pokud se jedná o slabší povahy,
nezvládnou to. […]“

Valentýna

„[…] První den v práci jsme se seznámili s naší mentorkou a probrali základní informace. Poté následovalo přesunutí na zahradu, kde jsme se většinu dne strávili plením záhonů s častými přestávkami na čaj a seznamováním se s dobrovolníky. Ostatní dny už probíhaly v podstatně stejně. Většinu stáží jsme se věnovali činnostem jako je plení, kompostování, stříhání větví, řezání stromků, sbírání odpadků, výpomoc při stavbě mola, hrabání listí, odvoz objemného odpadu, úprava zeleninového záhonu, řezání trámů, zpracování jednotek výstupu učení a návštěva ostatních komunitních zahrad.[…]“

„[…]V Anglii se mi líbilo, především tam byli velice milí lidé a byla to dobrá zkušenost vyzkoušet si bydlet na jiném místě, v jiné rodině a v jiné práci.[…]“ 

Markéta

%d bloggers like this: